Dezinfekce skleníku před výsadbou

Jan Kopřiva 17.11.2011 | 15:59 Flora říše rostlin

547.jpg Každoroční vyvážení staré půdy ze skleníku a navážení nové je technicky poměrně náročné. Pěstování na stejném místě ale mnohdy vede ke vzniku půdní únavy a tím k neúspěšnému pěstování právě díky deficitu některých prvků. Deformace a nevzhledné skvrny na plodech jsou toho důkazem. Právě plodová zelenina, ať již rajčata, či papriky jsou plodiny poměrně náročné na dostatek vápníku v půdě. Na nedostatek reagují vznikem velmi nápadných nekróz květního konce plodů, kdy při následné a rychlé infekci saprofytickými houbami dojde k totálnímu znehodnocení mnohdy pěkných plodů.


Velice dobrým řešením je aplikace dusíkatého vápna, které má navíc i dezinfekční účinky. Postupujeme tak, že.na dobře zrytý záhon se provede aplikace rozhozem a pak následuje zapravení vápna do půdy s následným zalitím a zakrytím takto ošetřených záhonů igelitovou fólií na dobu 3-4 týdnů. Po té již můžeme začít z výsevem či výsadbou rostlin. Dusíkaté vápno obsahuje přibližně 2O % N a asi 5O % CaO. Při aplikaci pozitivně působí na půdní úrodnost. V půdě se hydrolyzuje na kyanamid a vápno. Vzniklý kyanamid působí v půdě fungicidně, insekticidně, herbicidně a repelentně. Dusíkaté vápno se při katalytickém procesu včetně mikrobiálního rozkladu v půdě přemění na močovinu, která se dále transformuje na čpavkový a nitrátový dusík. Rychlost je závislá na půdní vlhkosti a teplotě. Při tomto procesu, který trvá přibližně dva týdny, dochází k ničení plevelných semen v půdě, klíčících plevelů, slimáků včetně jejich vajíček a původců houbových chorob kořenů a stébel. Postupně po dobu 7 - 10 týdnů se rovnoměrně uvolňuje dusík v přijatelné formě pro rostliny. Pro rostliny se zvyšuje dostupnost vápníku, což se příznivě projeví likvidací plísní a zlepší se skladovatelnost sklizených produktů. Při použití v kompostech se urychluje jejich zrání a odstraní se jejich zápach a hmyz. Nepostradatelné je použití dusíkatého vápna při pěstování košťálové zeleniny (zelí, květák, kapusta, kedlubny, ředkvička aj.). Působí proti nádorovitosti košťálovin, což je parazitická půdní houbová choroba. Aplikuje se 2 až 3 týdny před výsevem nebo výsadbou košťálovin v dávce 80 až 100 g/m2 s důkladným zapravením do povrchové vrstvy půdy. Dávkování dusíkatého vápna pro jednotlivé plodiny je od 30 do 60 g/m2. Z hlediska spolehlivosti účinku je vhodné používat horní hranici doporučené dávky. Pro rychlou orientaci malospotřebitelů: jedna vrchovatě naplněná polévková lžíce dusíkatého vápna odpovídá přibližně 20 gramům.

Nezapomeneme také vyhlásit boj přezimujícím škůdcům dokud jsou ještě skleníky prázdné.

Mnozí tito škůdce mohou ve skleníku pohodlně přezimovat a v plné síle se vrhnou na naše mladé rostlinky. Jejich nerušené zimování můžeme ale lehce ukončit použitím vykuřovací jednotky Ultimate super SG.Tato dýmovnice je vhodná pro použití v prázdných uzavřených prostorách skleníku.Jednotku postavíme na ohnivzdornou podložku a před zapálením důkladně protřepeme. Pak odtrhneme nálepku na horním víčku, přiloženou prskavku uchopíme za drátěný konec a vsuneme opatrně do otvoru tak, aby s plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Po té zúžený konec zapálíme zápalkou nebo zapalovačem. Při zapalování několika dýmovnic v prostoru postupujeme směrem ke dveřím, abychom nepracovali v dýmu. Asanovaný objekt musí být předem mechanicky vyčištěn a uklizen. Při vykuřování je nutné okna, dveře a větrací otvory neprodyšně uzavřít. Do zadýmovaného prostoru nevstupujeme po dobu 24 hodin. jedna vykuřovací jednotka postačí k dokonalému ošetření 250 – 500m3. Dým obsahuje jedovatý organofosfát, který zlikviduje dospělce i larvy přezimujícího hmyzu.

Foto Jan Kopřiva

Aplikace dusíkatého vápna                                                                    Zakrývání záhonu fólií

548.jpg 549.jpg

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz