JAK MÍT NEJKRÁSNĚJŠÍ POKOJOVÉ ROSTLINY

1701.jpg


Rostliny v nádobách nás obklopují nejen doma, ale také na pracovišti, úřadech, jako dekorace kolem domů či na ulicích.

Není divu, vždyť především ve městech, kde lidé žijí ve shonu a ruchu, rostliny představují alespoň část přírody přinesené zvenku.. Rostliny znamenají stabilitu, žijí a rostou podle svého rytmu, po svém. Jsou druhem živoucího nábytku, dekorací, která pomáhá učinit domov příjemnější, přátelštější, útulný. Pokud naše rostliny dobře prospívají a pěkně kvetou, přinášejí pocit úspěchu a chlouby.

Některé jsou pro mnohé vzácným majetkem, mnohdy připomínající příjemné vzpomínky na nejrůznější události v našem životě.. Ztráta rostlin působí na mnohé přímo symbolicky, proto se snažíme pečovat o ně, aby přinášely co nejvíce radosti. Mnohdy však musí přežívat a růst v podmínkách ne příliš vyhovujících a tak volba pěstovaných rostlin by měla být cílená. Ve své praxi se denně setkávám právě s dotazy na péči o pokojové rostliny, bohužel většinou až když rostlina začíná chřadnout. Co tedy musíme rostlinám dopřát aby dobře prospívaly?

Základním požadavkem většiny rostlin je vysoká intenzita denního světla. Většina rostlin však snáší špatně přímé sluneční záření především za poledne, protože může dojít k popálení listů. Dalším z velmi důležitých požadavků je proudění vzduchu, nikoli sucho, takže nenechávejte rostliny zavřené např. v uzamčeném pokoji, který se nepoužívá.. Nemají rády velké kolísání teploty. Některé rostliny snášejí ústřední topení lépe než jiné , ale většina postrádá především vzdušnou vlhkost. Proto jsou velmi vhodné zvlhčovače na radiátorech.

Dalším velmi diskutovaným požadavkem je voda. Je proto dobré vědět, jakou potřebu vody má vaše konkrétní rostlina a zalévání prováděli jen tak často, jak je to nutné. Většina rostlin snese suché období bobře, ale naprostá většina pokojových rostlin hyne kvůli nadměrné zálivce. Pokud již rostlinu přemokříte, nechte ji vyschnout přirozeně, ve vzdušné místnosti. Nesnažte se proces urychlit přenesením rostliny do tepla, či na slunce. Mnozí pěstitelé se dopouštějí chyby také tím že zalévají často a málo.Rostliny mají však rády pořádnou zálivku následovanou sušším obdobím, kdy se může do půdy dostat vzduch a kořeny tak mohou dýchat.

Dalším důležitým bodem a jedním z častých dotazů je přesazování. Provádí se tehdy, kdy rostlina je omezena květináčem, vidíme pouze spleť kořenů a málo zeminy. Rostlina netvoří přírůstky a ze dna květináče se prodírají kořínky. Pro přesazení volíme květináč pouze o něco větší než byl původní. Rostlinu opatrně vyjmeme z nevyhovující nádoby, na dno nové dáme drenážní vrstvu, nejlépe keramzit a rostlinu přesadíme do vlhkého kvalitního substrátu. Ten se vyplatí koupit, než brát zeminu za zahrádky , většinou obsahuje semena plevelů, či škůdce a je špatně propustná pro vodu. Po přesazení alespoň tři dny rostlinu nezaléváme.Toto opatření vede k povzbuzení kořenů k prorůstání do čerstvé zeminy. Po přesazení rostliny chráníme před přímým slunečním zářením. Vhodným obdobím pro přesazování je únor a srpen.

Rostliny je nutné také během vegetace přihnojovat. Pro tyto účely je na trhu celá škála především tekutých kombinovaných hnojiv, které jsou většinou velmi kvalitní a spolehlivé.Rostliny je možné přihnojovat na list, při postřiku. Při dávkování se vyplatí dodržet stanovené množství uvedené v návodu, než předávkování.

Většinu rostlin je třeba udržovat pravidelným řezem. U některých je to především otázka vzhledu a hygieny. Jednoduše se odstraňují odumřelé listy a odkvetlé květy aby rostlina vypadala pěkně a svěže. Dalším důvodem řezu je povzbuzení rostliny ke kvetení, např. u ibišků či citrusů. Pro řez volíme ostrý nůž, nebo zahradnické nůžky.

Největším úskalím v péči o pokojové rostliny je však výskyt chorob a škůdců. Objevují se z různých důvodů, přineseme je s novou rostlinou, z nevhodné zeminy, nadměrné zálivky a mnoho dalších. Většinou budeme chtít rostliny zachránit a v takových případech přicházejí ke slovu postřiky. K dostání je celá řada velice účinných chemických přípravků. Ty jsou však k aplikaci v uzavřené místnosti, kde často jíme nebo odpočíváme, případně jsou v bytě děti či domácí zvířata, zcela nevhodné. Vdechování výparů z těchto přípravků, či přímý kontakt s nimi, je totiž škodlivé zdraví.

Mnohem zajímavějším řešením nabízí hned celá řada přípravků ekologických, a zdraví lidí i domácích zvířat, neškodných.

Základem ochrany jsou vizuální lapače škůdců. Především se jedná o plastové trojúhelníčky, opatřené nevysychavým lepidlem, které se prodávají ve žluté a modré barvě. Zbarvení je cílené, vychází z citlivosti hmyzu na různé barvy. Žluté slouží k odchytu molic, mšic či smutnic, modré pak zabírají na třásněnky. Jednotlivé lapače stačí zapíchnout do květináče, případně zavěsit přímo na rostlinu pomocí slabého drátku.Nezapomeňte, že lapač by měl být umístěn u rostlin celoročně, a v případě polepení škůdci je nutné jej okamžitě vyměnit za nový. Tímto jednoduchým způsobem lze velmi snadno zabránit kalamitnímu přemnožení výše jmenovaných škůdců, kteří, pokud rostlinu neošetříme, mají za následek její totální likvidaci.

Samotné lapače však mnohdy nestačí. Tady je možné použít přípravek Biool, jehož základní účinnou látkou je řepkový olej. Z koncentrátu se připravuje podle návodu roztok a pomocí rozprašovače se aplikuje na rostlinu.Z důvodu lepší smáčivosti, především u listů s voskovým povlakem, se vyplatí přidat do roztoku smáčedlo, případně pár kapek saponátu. Na listech se pak netvoří jednotlivé kapičky, které snadno stečou, ale povrch rostliny se rovnoměrně pokryje vrstvou postřikové kapaliny. Napadené listy ošetřujeme i na spodní straně, proto použití kvalitního rozprašovače je na místě, protože bez dokonalé mlhy nelze očekávat uspokojivý výsledek. Biool likviduje především mladší vývojová stadia molic, mšic, smutnic, červců, třásněnek a puklic., včetně jejich vajíček. Postřik je však nutné pravidelně, v intervalu asi 10ti dnů opakovat. Hlavní zásadou však v boji se škůdci je prevence, proto je vhodné použít postřik včas, tedy při výskytu prvních jedinců. Tím se snadno předejde kalamitnímu zamoření škůdci, jejichž likvidace po přemnožení bývá obtížná.

Ze všeho nejhorší je však likvidace puklic. Jejich povrch je chráněn ochranným voskovým štítkem, který zabraňuje pronikání přípravku ke škůdci. Tady musíme většinou trpělivě mechanicky otírat rostlinu štětečkem či vatou namočenou v přípravku Savel, případně slabým roztokem lihu. Úspěšnost spočívá zejména v důkladném odstranění dospělců a omytí mladších vývojových stadií.

Velmi častým problémem je také výskyt smutnic. Velmi nápadní jsou především dospělci – mušky velké 2-4mm černošedé barvy, které vylétávají. Larvy smutnic prodělávají vývoj v zemi, jsou 5-7mm dlouhé, bílé průhledné s černou hlavou. Poškozují nejmladší kořínky především mladých rostlin. Dospělé mušky vylétají po vylíhnutí z larev z květináčů a rozlétají se po bytě. Zemina v květináčích by se neměla přemokřovat, spíše volit spodní zálivku do misek.

V poslední době se osvědčuje proti smutnicím aplikace parazitické hlístice Steinernema feltiae.Hlístice se dodávají do půdy formou zálivky, především v době výskytu larev smutnic(především jaro). Hlístice se v půdě aktivně pohybují a čichem vyhledávají hostitele. Napadené larvy smutnic během několika dnů hynou. V uhynulých larvách smutnic se hlístice dále množí. Po opuštění larev vyhledávají nové hostitele. Tak je také zajištěna dlouhodobější ochrana před tímto hmyzem. Pokud nejsou v substrátu přítomny další larvy smutnic, či jiného vhodného hmyzu, populace hlístic odumírá.

Další možnost napadení našich pokojových rostlin představují houbové choroby. Nejčastěji můžeme pozorovat padlí, které se projevuje výskytem velmi nápadných moučnatých povlaků na listech. Také nejrůznější skvrnitosti listů, mívají často příčinu v houbovém napadení. Právě tak jako tomu bylo u škůdců i v těchto případech bývá použití chemických přípravků velmi problematické. Jako snadné řešení se nabízí využití přípravků biologických, na bazi minerálních olejů. Tyto přípravky nemají ochrannou lhůtu, jsou zdravotně nezávadné pro lidi i domácí zvířata. Jejich aplikace je možná přímo v bytě, bez složitého přemísťování rostlin ven či na chodbu.Princip jejich účinku spočívá ve vytvoření olejového povlaku na listech rostlin a tím k zabránění šíření onemocnění.

Pokud však je již napadení jak chorobou tak škůdcem v příliš pokročilém stavu a přípravky biologické nestačí, pak jsme nuceni sáhnout pro postřik chemický. Zde je však nutné přísně dodržovat koncentrace i způsoby aplikace uvedené v návodu.

Není však nad to, když naše pokojové rostliny prospívají a kvetou pro radost svých pěstitelů. Zkrášlují naše domácí i pracovní prostředí a vracejí nás alespoň kousíček do přírody.

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz