Nové řešení aplikace koncentrátu pachových ohradníků

Redaktor Telereceptáře 06.01.2014 | 08:48 Řemesla

5292.jpg Pan Antonín Osouch z Hůry u Rudolfova nám poslal užitečné řešení, které úsporněji zachází s pěnou pro pachové ohradníky.

Stávající stav. Na vrcholy sloupků pachových ohradníků instalovaných podél komunikací zabraňujících vstupu zvěře do vozovky je aplikována polyuretanová pěna ve velikosti asi jedné poloviny tenisového míčku.Tato pěna v sobě obsahuje účinnou pachovou látku která působí asi 2 měsíce, potud vše v pořádku .

Po 2 měsících kdy aktivní pachová látka z pěny přestane působit je nutné do polyuretanové pěny aplikovat nový koncentrát účinné pachové látky. Jak doporučuje výrobce koncentrátu se toto provádí aplikací pistolí ze zásobníku tohoto koncentrátu provedením dvou vpichů a stisknutím spouště aplikační pistole po dobu dvou vteřin.Téměř všechna aktivní látka se odrazí do volného prostoru.Pouze malá část koncentrátu je pohlcena polyuretanovou pěnou.Dále odražená aplikační látka zasáhne člověka který toto provádí. Pach který vnikne do oděvu i do kůže se nedá slovy pojmenovat a tohoto člověka nechce ani rodina přijmout domů.

Navrhované a v praxi několikrát odzkoušené řešení.

Použijeme uzávěr z dvoulitrové PET lahve který uprostřed odvrtáme vrtákem 9,5 mm.Tento uzávěr nasuneme do vzdálenosti 60 mm od trysky aplikační pistole a zafixujeme izolační el.páskou.DvoulitrovouPET lahev odřízneme ve vzdálenosti 80 mm od hrdla ,vznikne jakýsi zvon,tento našroubujeme na již instalovaný uzávěr na aplikační pistoli.Vlastní aplikaci provádíme opět provedením vpichu do polyuretanové pěny na sloupku pachového ohradníku směrem kolmo k zemi a stisknutím spouště aplikační pistole po dobu 2 vteřin.Koncentrát který se dříve odrážel do prostoru je zachycen krytem ve tvaru zvonu,a opět odražen na polyuretanovou pěnu která je velmi porezní a naprostou většinu koncentrované pachové látky zachytí,pouze několik kapek uniká dolu do prostoru .Při používání ochranných latexových rukavic a provádění aplikace pachového koncentrátu po směru větru je člověk provádějící aplikaci téměř nezasažen . Výsledný efekt je v v téměř stoprocentní aplikaci účinného koncentrátu do polyuretanové pěny, jeho uspoření a hygieně práce.

.

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz