RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE - BOTANICKÉ PESTICIDY ( 3 )

4948.jpg pokračování 2. dílu článku, ZDE najdete 2. díl článku : http://www.telereceptar.cz/rukovet-zahradkare-botanicke-pes-s2998CZ


3.4. quassia

Quassia amara ( Simaroubaceae ) česky kvasia hořká, nebo-li hořkoň, je rostlina, která tvoří malé stromy nebo keře 2-6m vysoké. Pochází z oblasti Jižní Ameriky, především Brazílie, Peru a Venezuely. V Amazonii má kůra spolu s dřevem podobné lékařské využití jako chinin. Druhové jméno „amara“ pochází ze španělštiny a znamená hořkost, hořkou chuť. Tento typický znak se pak dostal i do dalších lidových názvů, včetně toho českého. Nicméně i když, podle vědeckých studií, je kůra z kvasie asi 50krát více hořká než chinin, je mezi amazonskými indiány velmi oblíbeným lékem. Používá se jako tonikum, na trávení, na čistění krve, bolesti břicha, malárii, plynatosti, v Mexiku také na jaterní a žaludeční potíže. Nicméně v celé Americe se používá jako běžný prostředek proti střevním parazitům a extrakty, pak proti vším a dermatitidám.

Kůra i dřevo obsahuje celou řadu biologicky aktivních látek chininového typu, jako je quassimarin, simalikalaktone D. U těchto látek byl prokázán anti-malarický, antivirální, antileukemický či antikarcinogenní účinek. Kromě těchto látek, které se dnes využívají jako léčiva, obsahuje kůra takové látky, jako beta-carboline, beta-sitosteron, isoparin, quassinol, quassin, spousty fenolů a polyfenolů, včetně jejich kyselin. Poslední výzkum je zaměřen na léčbu HIV a některé typy rakoviny. A nutno dodat, že biologické testy dopadly velmi uspokojivě.

Nicméně v současné době se používají extrakty především jako spolehlivý prostředek proti parazitům ať už vnitřních nebo vnějších. A již několik století se také extrakty používají jako insekticidní prostředky. V Evropě se používal extrakt proti mšicím na chmelu (Phorodon humuli) už od roku 1880. Jako látky s insekticidním účinkem se považují především ferulin, helenalin, neo.quassin a quassin. Asi nejvíce je v kůře obsažen quassin, který zaujímá okolo 0,12 % sušiny. Všechny účinné látky působí jako kontaktní jedy a projevuje se u nich velmi silný antifídantní a repelentní účinek. Velmi dobrou účinnost vykazují na komáry, ať už jako repelent, nebo jako larvicid. Také v komerčních sadech se zdá být využití extraktu velmi povzbudivé. Například pokusy s pilatkou jablečnou (Hoplocampa testudinea) došlo při aplikaci 12g quassinu na hektar ke snížení populační hustoty oproti kontrole o 77% a v kombinaci 6 g quassinu s 2 l NeemAzalu T/S/ha dokonce o 93% oproti kontrole. Stejně dobrá účinnost byla zaznamenaná také na mšice.

Přípravky: Komerční extrakty u nás nejsou k dostání. Koupit však lze piliny, z nichž si sami můžeme vyrobit extrakt nebo výluh. Příprava základního roztoku je relativně jednoduchá. Asi 50g pilin vaříme přibližně 2 hodiny v 1 litru vody. Připravený vývar poté ředíme vodou na dávku doporučenou pro aplikaci. Proti pilatce jablečné se provádí 1-2 ošetření v době květu na počátku líhnutí larev. Velmi dobrá účinnost je i proti mšicím, neúčinkuje však na svilušky.


 3.5. Aromatické rostliny

Aromatických rostlin je nepřeberné množství a asi není v silách tohoto příspěvku představit všechny jejich zástupce. Mnohé známe jako koření i jako léčivky. Vzpomeňme alespoň na tymián ( Thymus vulgaris L. ), levanduli ( Lavandula officinalis L. ) nebo smrk ( Picea sp. ) či borovici ( Pinus sp. )  nebo trochu exotičtější pomerančovníky ( Citrus sp. ) či lantany ( Lantana camera L. ) a pelargónie ( Pelargonium sp. ), a našli bychom mnohé další, které patří také mezi aromatické rostliny. V posledních letech se o aromatické rostliny znovu projevil zájem a to ať už z hlediska lékařského, tak kulinářského, neboť se zjišťuje, že látky které obsahují velmi příznivě působí především na zažívací trakt, pomáhají při léčbě nemocí z nachlazení a chřipek, jsou u nich známé antibakteriální, antivirální účinky další účinky.

V neposlední řadě se někteří zástupci těchto druhů rostlin staly předmětem zájmu vědeckých týmů, které hledají nové biologicky aktivní látky využitelných pro ochranu rostlin. Dnes je známo několik desítek přípravků, které se prodávají a jejichž základem jsou aromatické rostliny. Největší procento prodeje těchto přípravků je v USA a Kanadě. V EU je několik firem, které se snaží probít přes registrační potíže, které jsou na ně kladeny a prodávají několik málo produktů. V zemích, kde jsou tyto přípravky oficiálně povoleny, se setkávají s kladnou odezvou i když nutno dodat, že chybí často normalizace účinných látek v produktech, takže se může stát, že jejich účinnost může být v některých sériích nižší. Nicméně zároveň musíme dodat, že normalizací a hledáním synergistických účinků jednotlivých účinných látek z aromatických rostlin se zabývá několik vědeckých týmů a první výsledky přinesly také nové produkty, které mají již standardizované složení majoritních látek a tím i deklarovanou účinnost.

Z aromatických rostlin je možné získat vodní destilací vysoce účinné esenciální oleje ( které jsou v rostlinách obsaženy od 0,2-5 % sušiny )  nebo se extrakcí pomocí rozpouštědel ( třeba i pomocí vody ) získají další především polyfenolické látky a vyšší terpeny, které jsou obsaženy 5-10% v sušině a které mají také významnou biologickou účinnost.

Esenciální oleje mají přímou insekticidní, fungicidní, moluskocidní, baktericidní, ale i například herbicidní účinnost. Vše záleží na tom jaké rostliny extrahujeme, jaký poměr a obsah účinných látek získáme. Například insekticidní účinnost esenciálních olejů je velmi dobrá a fungují okamžitě na nervovou soustavu, podobně jako pyrethrum. Za hlavní účinnou složku esenciálních olejů se považují monoterpeny a fenoly, kterých je velké množství. Tyto látky působí na receptory 3H-octopamine proteinů v nervové soustavě hmyzu. A protože tento receptor nemají savci, je to jeden z důvodů, proč nejsou tak jedovaté pro teplokrevné živočichy.

Nejedovatost éterických olejů k teplokrevným živočichům je jedním z velkých plus těchto látek. Velmi nízká toxicita byla zaznamenána i u ryb. Například eugenol je přibližně 1 500krát méně toxický než pyrethrum a 15 000krát méně toxický než organofosfát ( azinphosmethyl ).

Pokud získáme extrakt z některých aromatických rostlin, získáme látky obranného charakteru, které mohou úspěšně zabránit výskytu jak chorob tak škůdců. Protože jich je velké množství ( známých jich je několik milionů ), nemůžeme se s nimi zde podrobně zaobírat. Představme si alespoň některé přípravky, které je možné u nás koupit.

Přípravky: U nás je jen několik málo přípravků, které obsahují obvykle jako jednu ze součásti extrakty z aromatických rostlin. Jako příklad za všechny jmenujme HF-Mycol, který obsahuje olej z fenyklu (Foenicum vulgare L.). Tento přípravek je registrován do révy vinné, angreštu, jahodníku tykvovité zeleniny a okrasných rostlin proti padlí a plísně šedé. Aplikuje se v průběhu vegetace v 0,4% koncentraci. Další přípravek PREV-B2 obsahuje pomerančový olej (4,2%). Je registrován do révy vinné, rajčat, paprik, okurek a ovocných dřevin proti mšicím, sviluškám molicím a některým houbovým chorobám. Aplikuje se v 0,2-0,3% koncentraci. Jako další příklad lze uvést přípravek PRESTO, který obsahuje mimo jiné extrakt z tymiánu a zvyšuje obranyschopnost rostlin vůči slimákům. V tomto případě se aplikuje prášek na záhony rozhozem mezi rostliny. Pokud nejsou silné deště spolehlivě ochrání rostliny před poškozením rostlin plži.


3.6. Výroba vlastních přípravků

Některé přípravky si můžeme vyrobit sami, i když nutno dodat, že jejich účinnost může být závislá na lokalitě, době a způsobu sběru a také na způsobu extrakce rostlin i na době a způsobu jejich použití. Nicméně za zkoušku to stojí a především biologičtí zemědělci tuto snahu mohou zúročit. Pro obraz uvádím několik málo příkladů extraktů z rostlin které můžete sami vypěstovat nebo které je možné snadno získat.

Extrakt z tymiánu:

200 g suché rozdrcené drogy tymiánu ( Thymus vulgaris ) zalijeme asi 500 ml 30% alkoholu a necháme luhovat 48 hodin. Po té přefiltrujeme a přidáme asi 10-15 ml tekutého mýdla. Připravený extrakt použijeme pro výrobu 6-7 litrů postřiku.

Extrakt z majoránky:

300-500 g suché drogy majoránky ( Origanum majorana ) zalijeme asi 5 l horké vody s 10-15 ml mýdla. Směs necháme macerovat dva dny. Po té přecedíme anebo přefiltrujeme. Doplníme na 7-8 l postřiku a stříkáme rostliny až do skanutí z listů.

Extrakt z tabáku:

50 g suché rozdrcené drogy tabáku (Nicotiana sp. ) zalijeme asi 500 ml vody a necháme luhovat 48 hodin. Po té přefiltrujeme a přidáme asi 10-15 ml tekutého mýdla. Připravený extrakt použijeme pro výrobu 5-6 litrů postřiku.

Extrakty z těchto rostlin jsou vynikající především preventivní postřiky. Pokud s nimi budete ošetřovat rostliny pravidelně, můžete zúročit jejich repelentní a antifídantní ( protipožerové ) účinky na housenky motýlů ( běláska zelného, zápředníčka polního, můru zelnou atd. ) nebo na larvy mandelinky bramborové. Kurativně je můžeme použít na mšice, molice, svilušky ale i housenky motýlů nebo mandelinku bramborovou. Je však nutné postřiky opakovat podle počasí, druhu škůdce a jeho intenzity výskytu, jednou za 5 -10 dní. Extrakty je možné kombinovat do směsí. Jejich účinnost se tak zvýší.

Nicméně, aby jejich účinnost byla opravdu vysoká museli byste mít kvalitní rostliny s deklarovaným obsahem účinných látek uvolněných do extraktu. Přesto mohu extrakt doporučit jako preventivní postřik, protože jejich antifídantní účinky třeba na mandelinku bramborovou jsou velmi dobré.

Extrakt z křídlatek:

200 g suché rozdrcené drogy listů nebo kořenů křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis) zalijeme asi 500 ml 50% alkoholu a necháme luhovat 48 hodin. Po té přefiltrujeme a přidáme asi 10-15 ml tekutého mýdla. Připravený extrakt použijeme pro výrobu 6-7 litrů postřiku.

Extrakt můžeme použít proti plísni šedé a padlí na okrasných rostlinách i ovocných stromech a to především preventivně v době tlaku chorob. pokud se nám podaří získat dobrý extrakt je účinný i proti plísni okurkové.

4. Co říci závěrem?

Bez chemické pomoci se naše zahrádky asi neobejdou. Je však zapotřebí mít na mysli i naše zdraví a zdraví naších domácích mazlíčků. Ač se asi bez syntetických přípravků na velkých plochách neobejdeme, pro naše zahrádky jsou botanické pesticidy jednou z velmi vhodných alternativ, jak zabránit výskytu chorob a škůdců, aniž bychom museli mít starost o naše zdraví a zdraví naší úrody. Přeji Vám tedy hodně pěstitelských úspěchů!

Klíčová slova

pesticid botanický

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze
  • Neregistrovaný uživatel
    18.12.2013 | 23:21

    Smazal jsem tento diskuzní příspěvek, protože byl v rozporu s kodexem diskutujícího pod blogovými články na www.telereceptar.cz. Děkuji za pochopení. Admin Telereceptáře

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz