UDRŽOVANÉ NÁŘADÍ A PĚSTEBNÍ POMŮCKY ŠETŘÍ NÁMAHU A PENÍZE

Ludmila Dušková 10.12.2013 | 09:28 Řemesla

5078.jpg Zima je období, kdy máme na zahradě přece jen více času. Vyplatí se podívat do kůlničky, kde máme uložené ruční nářadí a věnovat mu drobnou údržbu.Stejnou péči se vyplatí věnovat i pěstebním nádobám, ve kterých už dávno odkvetly pěstované letničky. Na jaře tuto údržbu oceníme při snadné a kvalitní práci.

Veškeré nářadí zbavíme hrubých nečistot a pomocí drátěného kartáče odstraníme případnou rez. Takto mechanicky očištěné plochy natřeme olejem. Ideální je použití oleje ve spreji. Naolejované nářadí vydrží i ve vlhčím prostředí bez poškození řadu měsíců. Zvláštní pozornost se vyplatí věnovat ostří. Samotné broušení má u konkrétního nářadí určité zvláštnosti.

Rýče

Ostří rýče je nutné pravidelně kontrolovat a ztupené ihned nabrousit.. Zbrušujeme jej z vnější strany ( lícové) pod úhlem 450. Pomocí elektrické kotoučové brusky je tato práce hotová během několika minut. Na vnitřní straně sbrousíme hranu jen do roviny, každé zešikmení má za následek zhoršení vedení rýče. Ti, kteří nemají brusku k dispozici, upevní rýč do svěráku a provedou naostření nejprve hrubším pilníkem a po té ostří vyhladí jemnějším. Podceňování pravidelného ostření a rytí tupým rýčem má za následek zahlubování až 2x větší silou! A ještě jedna rada. Při koupi nového rýče věnujte pozornost především kvalitnějším výrobkům, které mají zajištěno tepelné zpracování rydla, kdy vrchní vrstva materiálu je tvrdší a spodní měkčí. Tím dochází k tzv. samobrusnému efektu - zadní vrstva je rychleji obrušovaná než přední. Takový rýč se podstatně pomaleji ztupí.

Motyčky

Pro rozrušení udusané půdy, odplevelování, okopávání či rozbíjení hrud je k dispozici celá řada motyček: úzké, široké,tažné či jednoruční. U všech typů rozhoduje správné zaúhlení a kvalitní ostří. Motyčky, určené ke kopání, mají ostří z obou stran pod úhlem 450, pro práci v těžkých půdách můžeme brousit pod menším úhlem, tím zajistíme snadnější pronikání nástroje do země. Naopak u motyček tažných či plecích rámečků vytváříme ostří pouze z horní strany, rovná spodní strana se pak lehčeji zařezává do země. I zde je možné ostřit na kotoučových bruskách nebo pomocí pilníků.

Krumpáče

Jsme-li nuceni zpracovávat obzvláště těžké půdy nebo dobývat kořeny stromů a keřů, použijeme krumpáč. Nejpoužívanější je krumpáč dvoustranný. Pracovní část je na jedné straně špičatá a na druhé dlátovitá. Krumpáče se vyrábějí z kalené oceli. Tady již není broušení na místě, neboť takto vytvořené ostří je značně krátkodobé. Obrátíme se proto na zámečnickou dílnu vybavenou výhní, kde nám krumpáč tzv. vytáhnou za tepla.

Nože sekaček

Těžko dnes asi najít zahradu, kde není k dispozici alespoň elektrická rotační sekačka. Pro větší zahrady nabízí trh řadu velice kvalitních sekaček s benzínovým pohonem. Na rozlehlých pozemcích se pak do stále větší obliby dostávají travní traktory. U všech těchto žacích strojů je pracovním orgánem jeden a více rotačních nožů. Vzhledem k tomu, že těchto nožů se vyrábí nepřeberné množství, liší se i jejich ostří. Převážně se zbrušují ze strany horní, ale u některých typů sekaček, kde se nůž svažuje směrem k zemi, je nutné vytvářet brusný úhel ze spodu. Řídíme se proto zásadně návodem na ten který typ sekačky. Pokud svěříme ostření specializované firmě, provedou nám zde i vycentrování. Je to nesmírně důležité, neboť nevyvážený nůž zvyšuje vibrace sekačky, ztěžuje samotnou práci a předčasně opotřebovává některé části motoru. Při broušení nože svépomocí jej po naostření nasuneme na slabou kulatinu nebo silnější šroubovák. Správně vyvážený nůž zůstane ve vodorovné poloze. Pokud se svažuje k jedné straně, musíme tuto ubrousit a centrování dále přezkušovat.

Vodovodní kohouty a hadice

Před příchodem mrazů je nutné zavřít přívod vody do vodovodních přípojek. Zmrznutím vody v potrubí dochází k nevratnému poškození popraskáním. Stejnou pozornost se vyplatí věnovat i hadicím. Ty se musí vypustit, odpojit od přívodu vody a stočené uložit nejlépe zavěšené v bezmrazé místnosti.

Zalévací konve

Také konve, kterými jsme celé léto zalévali nejde jen tak ponechat někde v rohu zahrady. I sebemenší zbytek vody udělá velké škody. Při silných mrazech voda promrzne , vytvoří silnou ledovou vrstvu, která díky rozpínavosti může snadno poškodit spoje ve dnu konví, tím že se vytvoří praskliny. Pokud máme konve plechové při roztání ledu a sněhu se vytváří na stěnách rezavý povlak. Konve je proto nutné vylít a nejlépe obrácené dnem vzhůru umístit pod střechu.

Truhlíky a pěstební nádoby

Pokud máme již prázdné nádoby po odkvetlých letničkách, vyplatí se je před uložením ošetřit. Dřevěné nádoby vyčistěte a natřete je prostředkem na ochranu dřeva, který ale neškodí rostlinám. Prodloužíte si tak životnost nádob o několik let.

Již použité truhlíky, květináče, hrnce ad. se dobře vyčistí horkou mýdlovou vodou a kartáčem. Řasy a vápenaté usazeniny se dají snadno odstranit roztokem octa a slané vody(2l octa na 1 l vody k tomu přidat hrst soli). Roztok se nanese, nechá se působit asi 20 minut a pak se vydrhne kartáčkem a čistou vodou

Pokud máte nádoby větších rozměrů, přeneste je pod střechu a podložte je. Na podložení si obstarejte cihly nebo kovový rošt, aby pod dnem mohl proudit vzduch a nádoby odspodu nehnily!

Foto autorka textu

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz