ZELENÁ PORADNA

5917.jpg Mandelinka topolová (Chrysomela populi)

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)

Je to malý černý brouček, který se vyskytuje v hojných počtech především na  květech  bílé nebo žluté barvy, kde se živí pylem. Můžeme se s ním setkat velmi brzy na jaře, například ve květech pampelišek. Většinou si ho ale  všimneme  když trháme květiny do vázy. Blýskáček je asi 2 mm dlouhý, podlouhle vejčitý kovově černomodrý s nápadně krátkými tykadly. Brouci přezimují několik centimetrů hluboko v půdě nebo pod spadaným listím. Ze zimních úkrytů vylézají časně zjara, kdy teplota půdy dosáhne asi 9 0 C a vyhledávají různé časně kvetoucí rostliny, jako vrby, ovocné stromy podběly apod., kde se živí pylem a nektarem. Jakmile však začne řepka, či jiné brukvovité rostliny pěstované na semeno, vytvářet květní poupata, přeletují blýskáčci na ně. Přelet za teplého počasí se uskuteční velmi rychle. Brouci zpočátku ožírají povrch poupat a horních mladých listů a intenzita jejich žíru roste se stoupající teplotou. Aby se dostali k pylu, vyžírají ve velkých poupatech dutiny, menší poupata pak zcela rozrušují. Zbytky poškozených poupat zasychají a opadávají. Lehce poškozená poupata sice ve vývoji pokračují, ale vzniklé šešule jsou deformované. Jakmile se poupata rozvinou, brouci se živí pouze pylem a nektarem a jejich škodlivost ustává. Samičky kladou vajíčka do polorozvitých poupat jednotlivě a jedna samička naklade 40 – 50 vajíček. Vylíhlé larvy se živí pylem a nektarem a jejich vývoj trvá asi 4 týdny. Dospělé larvy zalézají ke kuklení do půdy  kde se několik centimetrů pod zemí v malé komůrce líhnou asi po 14 dnech brouci nové generace. Ti již neškodí, ale živí se pouze pylem. Během srpna se pak budou stěhovat do zimních úkrytů. Blýskáček je druh velmi rozšířený a můžeme se s ním setkat na celém území naší republiky. V zahrádkách se ochrana neprovádí.

Prorůstání vijanů u rajčat

V letošním roce pozorovali mnozí pěstitelé velmi zvláštní jev – prorůstání vijanů. Vijan na svém konci není ukončen plodem, ale pokračuje v růstu a na jeho konci vyrůstá nový stonek s listy. Tento jev zatím nemá konkrétní příčinu, stejně jako porucha, která se letos projevila nejen u rajčat ale i ostatních lilkovitých. Zastavení růstu, jejich deformace, neuvěřitelná křehkost a stáčení listů se prozatím přisuzují přítomností reziduí herbicidů v používané zemině.

Svilušky na citrusech (Tetranychus urticae)

Každoročně s nástupem jara se naše poradna denně plní pěstiteli citrusů, kteří přinášejí deformované listy. Sáním svilušek dochází k jejich krabacení , žloutnutí a sesychání.

Jedná se o velmi úporného škůdce, svilušku chmelovou– roztoče, který napadá celou řadu plodin. Najdeme ho nejen na květinách či plodinách pěstovaných ve skleníku, ale i na ovocných dřevinách a vinné révě. Mezi listovou nervaturou se objevují nejdříve malé světlejší skvrny. Na spodní straně silně napadených listů se objevují jemné pavučinky, listy žloutnou a usychají.Růst rostlin je oslaben a tvorba plodů zpomalena. Na spodní straně listů lze pod lupou pozorovat rychle lezoucí roztoče i jejich vajíčka. Dospělci velmi dobře  přezimují v nejrůznějších úkrytech i půdě a domů si je můžeme zavléct třeba s řezanými květinami.  Optimálními podmínkami pro jejich vývoj jsou vysoká teplota a nízká vzdušná vlhkost, tak jak tomu bývá v bytech. Do roka se vyvine několik generací.

 Škůdce omezíme snížením teplot a pravidelným rosením. V současné době se osvědčuje vysazování dravého roztoče Phytoseilus persimilis, který se osvědčuje při pěstování rostlin především v zimních zahradách Z chemických přípravků pak vyplatí opakovaně aplikovat  Vertimec..

Mandelinka topolová (Chrysomela populi)

Setkáme se s ní především na topolu a vrbách. Škodí především larvy a nápadní  8–12 mm velcí brouci s cihlově červenými krovkami. Krovky jsou na samém konci černé, stejnoměrně klenuté s nejvyšším bodem klenby v polovině délky těla. Hlava a štít jsou černozelené. Larvy jsou v mládí černé, později špinavě žlutobílé. Dorostlé měří  asi15 mm.

Dospělí brouci se objevují koncem dubna a začátkem května na listech, do nichž na horní straně vykusují nepravidelné otvory. Oplodněné samičky kladou na spodní stranu listů skupinky vajíček a hynou. Mladé larvy se zdržují pospolitě na spodních stranách listů, které skeletují, avšak svrchní pokožka zůstává zachována. Od 2. stadia žijí larvy jednotlivě a postupně listy dále skeletují nebo děrují. Po ukončení žíru se kuklí na listech. Celý vývoj trvá kolem 40 dnů. Během vegetační sezóny má dvě, v příznivých letech i tři generace. Brouci poslední generace přezimují v mechu, v opadlém listí apod.

Mandelinka topolová je významným škůdcem mladých topolů. Při silném výskytu může způsobit lokální holožíry.Z chemických přípravků  je možné účinně zasáhnout při včasném použití Karate Zeon , Decis ad.

Vychytávka

Není nad kvalitní kompost

   Pro založení kompostu si vybereme stinné místo na okraji pozemku. Ideální, i když poněkud finančně náročnější je tříkomorový  kompostovací blok. Vyplatí se především na menších zahrádkách nebo v zahrádkářských koloniích. Do prvního bloku shromažďujeme první rok veškerý organický materiál: rostlinné zbytky, nekvalitní plody, trávu, listí, hnůj domácích zvířat, organický kuchyňský odpad, kůru, štěpky, piliny, slámu, papír, rybniční kal či popel ze dřeva. Průběžně můžeme nahromaděný materiál prosypávat vápnem. Pokud máme dlouhé rostlinné zbytky nebo větve stromů, je rozhodně lepší rozsekání na drobné kousky. Tady jsou zdatným pomocníkem drtiče zahradního odpadu, kterých je dnes na trhu celá škála od drobných s elektrickým motorem až po silné drtiče s benzínovými motory. Takto nahromaděný materiál uložíme nejlépe na podzim do druhého bloku, prosypeme jednotlivé vrstvy zeminou, ale neupěchováváme. Přístup vzduchu totiž napomáhá procesu tlení. V průběhu několika prvních týdnů se zvýší teplota až na 700C. Můžeme se o tom přesvědčit pomocí půdního teploměru nebo teploměru pro siláže.

   Po dvou až třech měsících začne teplota klesat. Během procesu tlení by neměl kompost  přeschnout, proto jej podle potřeby proléváme vodou. Pozor ale na dlouhodobé přemokření, které by proces tlení změnilo v proces hnití. Správnou vlhkost určíme pomocí jednoduché zkoušky. Vezmeme kompostovaný materiál do ruky a zmačkneme jej jak to nejvíc jde. Při optimální vlhkosti drží po hromadě, je-li příliš suchý rozpadne se a naopak u přemokřeného se objeví voda mezi prsty. V dalším roce kompost překopeme nejlépe pomocí kopáče do třetího bloku, kde se rozklad do podzimu dokončí. Překopávání kompostu je důležité, neboť se okrajové vrstvy přemístí do vnitřku bloku a naopak. Po roce pak máme již kvalitní organický substrát, který pomocí kolečka rozvozíme po záhonech nebo využijeme jako kvalitní zeminu při řízkování či předpěstování sadby.

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz