Zpracování organické hmoty v kompostéru.

Jan Kopřiva 22.04.2012 | 13:38 Flora říše rostlin

912.jpg Organická hmota je na mnohých zahrádkách považována za obtížný odpad. Ve skutečnosti je to ideální základ výtečného kompostu. Pokud máme rozsáhlý pozemek třeba u chalupy v horách, založíme kompost dostatečně daleko od domu. Na zahradách v hustší zástavbě nebo na malých pozemcích však kompost obtěžuje pachem, zabírá příliš mnoho místa a mnohaměsíční rozklad způsobuje hromadění velkých objemů hmoty. Řešením může být kompostér.

Kompostéry jsou ideální pomocníci při kompostování. Vyrábějí se z recyklovaného plastu, což jim zaručuje mnohaletou životnost. Při pořizování kompostéru je na místě položit si otázku, jaké typy jsou na trhu? Základní dělení je na kompostéry dobré a kompostéry špatné. Dobrý kompostér nesmí mít dno z důvodu volného styku s půdou. Tím je zajištěn přístup mikroorganismů, červů a žížal. Komfortním řešením na dně zabudovaná mřížka, které zabraňuje přístupu drobným hlodavcům, ale umožňuje vstup užitečným a potřebným organismům.Důležité jsou i otvory v plášti pro přístup vzduchu. Proces, který probíhá v kompostéru musí být tlení, nikoliv hnití ! V horní části jsou plnící dvířka s dostatečnou světlostí, vždyť do kompostéru je nutné bez problémů vysypat trávu i z koše sekačky. Boční dvířka u dna slouží k odebírání již hotového kompostu. Praktické je odnímatelné čelo, máme tak možnost kontrolovat jednotlivé vrstvy a stupně rozkladu.

Kompostér je nutné umístit do polostínu na rovnou plochu tak, aby nenarušoval estetický rámec okolního prostředí a zároveň k němu byl snadný přístup.Materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů, bakterií, hub, červů a žížal a to v poměru C:N (uhlíku a dusíku) 30:1. Doporučený poměr můžeme regulovat vhodným poměrem surovin v následující tabulce:

surovinaC:N

Posekaná tráva20:1

Odpad z kuchyně20:1

Hnůj skotu20:1

Koňský hnůj 25:1

listí50:1

Jehličí70:1

sláma100:1

kůra120:1

dřevo200:1

piliny500:1

Pokud kompost zapáchá po zkažených vejcích, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V takovém případě přidáme posekanou trávu nebo listí. Nadměrný obsah dusíku signalizuje zápach čpavku, do kompostu tedy přimícháme třísky, kůru nebo piliny.

Materiál určený pro kompostování by měl být co nejvíce rozdrcený. K tomu účelu se vyplatí pořídit si zahradní drtič a větší části ( větve, stonky aj.) před vložením do kompostéru rozdrtit. Každá vrstva se musí důkladně prolít vodou, ale pozor na přemokření. Vlhkost kompostu je „dobře vyždímaný ručník“.Jednotlivé materiály je dobře pravidelně promíchávat. Pro urychlení procesu kompostování můžeme přidat malé množství zahradní zeminy nebo uzrálého kompostu. Ideální je použití biologických urychlovačů - aktivátorů.Aplikují se rozpuštěné ve vodě zálivkou do jednotlivých vrstev. Působí jako startér procesu tlení, který se tímto zásahem urychlí a zkvalitní se tak konečný produkt. Samotný proces rozkladu lze rozdělit do třech základních fází. V první fázi dochází k zahřátí až na teplotu 650C, ve druhé fázi začne teplota klesat, kompost dostává hnědou barvu a zemitou vůni. Ve třetí fázi má homogenní strukturu a voní po lesní zemi.

Co je vhodné ke kompostování?

-ovocné a zeleninové odpady

-kávové a čajové zbytky

-novinový papír, lepenka, papírové ručníky

-mléčné produkty

-posekaná tráva, listí, drnové řezy, větičky

-třísky, piliny, hobliny, kůra

-trus domácích zvířat

-popel ze dřeva – pozor, musí být studený, jinak hrozí poškození plastového kompostéru

-skořápky z vajec i ořechů

Co není vhodné ke kompostování?

-kosti, odřezky masa, tuky

-chemicky ošetřené materiály

-slupky z tropického ovoce

-popel z uhlí a cigaret, cigaretové špačky

-časopisy

-oddenkatý plevel a plevel obsahující klíčící semena

-plasty, kov, sklo

Jaké jsou výhody kompostéru?

Doba přeměny je zkrácena o polovinu, první materiál je možné odebírat během 2 až 3 měsíců, záleží na kompostovaném materiálu a teplotě prostředí. Ohromná je úspora místa na zahradě, kompostér nahradí rozlehlou hromadu.v neposlední řadě je to způsob rozkladu bez nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata a navíc ušetříme za likvidaci domovního odpadu, protože do kompostéru je možné přidávat až 30% domácích zbytků.

Foto autor

913.jpg 914.jpg

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz